Preporučite e-medikaciju svojim kolegama

Ako želite preporučiti e-medikaciju kolegama, slobodno unesite njihove e-mail adrese. Poslati ćemo im e-mail sa pozivom na registraciju.
Hvala Vam što podržavate savremene načine edukacije.