Moj život sa inzulinom - edukativni audio CD

Popunite anketu i osvojite besplatnu godišnju dostavu VitalPlus magazina na Vašu adresu.

Popunjavanjem ankete pomažete buduće aktivnosti za prevenciju komplikacija i bolju
kontrolu dijabetesa.

Prije ispunjavanja ankete, molimo preslušajte CD na adresi www.vitalplus.ba/category/slatki-zivot/

modul4abc e1453678595748

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal